Add a Startlaphoz! Add a startlaphoz!
Magyar megmaradás

Visszatérés az eredetekhez

2008

Kérdések sora

Kétszeresen is visszatérés. Az eredeti anyag a technika ördögének köszönhetően elveszett. Nagy tanulság magamnak, de másoknak is az lehet. Még egyszer ugyanúgy, ugyanazt, sem megtenni sem leírni nem lehet. Csak a magja maradt meg, mint a gyümölcsnek. A húsa azonban sokszor finomabb. Teremtsük hát újra, hátha ez is zamatos lesz.

De miről is van szó tulajdonképpen?
Mihez és miért kellene visszatérni?
Egyáltalán miért kell visszatérni?
Hiszen - egyesek szerint - ma a minden világok legjobbikában élünk. Ilyen gazdagok még sohasem voltunk. A világ "nyugati fele" oly jólétben él, mint még soha. Ennek annyira tudatában van, hogy erről a szegényebbik felét minden eszközzel "meg is akarja győzni". Ha tetszik neki, ha nem. És ha valaki - a nyugati oldalon - nem elég meggyőződéssel állna e "meggyőzés" mellé, meg is nézheti magát.
Már csak ez az egy is elég indok arra, hogy vizsgálódásunknak neki kezdjünk.

Elsőnek fel kell tennünk a kérdést: valóban minden világok legjobbikában élünk?
Valóban oly gazdagok vagyunk-e, mint ahogy azt egyesek gondolják?
Csak egyféle gazdagság a fontos, - az anyagi - vagy a sokféle?
Elég-e az anyagi javak kellő mértékű birtoklása, mely biztosítja a megélhetést, vagy csak az a jó, ha a többi értékkel - szellemi, erkölcsi, etikai, érzelmi - egyensúlyban van?
Mi az alapvető fontosságú az ember, az emberiség létében?
Mikor cselekszünk jót és jól?
Mit kell követnie az embernek, az emberiségnek ahhoz, hogy teljesítse feladatát, mai divatos szóval küldetését?

A filozófia is erre keresi a választ, hiszen a természet, a társadalom és a gondolkodás legáltalánosabb törvényeit kutató és rendszerező tudomány. Máshogy, egyszóval: bölcselet.

Mindezek után már két ok is mutatkozik arra, hogy keressük a döntő kérdésre a választ. Az emberiség minden napi cselekedetei arra utalnak, mintha még nem találtuk volna meg az igazit.

Sem a filozófiák, sem a vallások, sem az ideológiák, sem a tudományok nem adtak egyértelmű magyarázatot arra, hogy mikor haladunk jó irányba. Arra, hogy mikor építjük jól a jelent és a jövőt. Nem tudjuk, hogy mihez kell viszonyítani cselekedeteinket.
Szerintem csak a múlt vizsgálata vezethet el bennünket a megoldáshoz, hiszen az már lezárt tény.

Vissza kell térnünk az eredetekhez. Az alapvető igazság - melyhez igazítanunk kell magunkat - az alaptörvény ott lehet elrejtve. Ami az eredet után történt és történik, már csak annak az igazságnak a megnyilvánulása. Ha helyesen olvassuk a történéseket, rávezetnek bennünket a Föld és végül az emberiség alaptörvényeire.

Miért olyan lényeges ez?
Mert amíg nem ismerjük, csak a kétely áll rendelkezésünkre. Pusztító akaratú emberek az egyes elméleteket maguk javára fordíthatják.

Társadalmi vetületek >>