Add a Startlaphoz! Add a startlaphoz!
Magyar megmaradás

Petíció

2009-11-17

Az Egri Hun Fokos Szövetség és a Magyarok Szövetsége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Szent József forrás vizének átjátszása érdekében egyes képviselők rendkívüli közgyűlést hívattak össze. Az előterjesztő Bodnár Pál és Jánosi Zoltán tanácsnokok - hét társukkal együtt - törvénytelenség elkövetésére készülnek, s javaslatukkal erre akarják rávenni az egész testületet.

Előterjesztésükben hamisan úgy tüntetik fel, hogy az Egri Önkormányzattal szerződött Szent József Forrás Kft bruttó tartozása 28.484.333,- forint. Ezzel szemben az Önkormányzat felé a Társaság tartozása 48.484.333,- forint. Ez nem más, mint a képviselő társaik megtévesztése. Ez vagy felkészületlenség – akkor nem kell rendkívüli közgyűlést összehívatni – vagy bűncselekmény.

A javaslat a Kft-vel kötött , és ez év júniusában felbontott szerződést vissza akarja állítani, lehetőséget teremtve egy kínai cégnek arra, hogy pályáztatás nélkül jusson szerződéshez. Ez ellentétes az Áht. 108. § (1) bekezdésével, azaz törvényellenes!

A javaslat ellentétes a város Vagyonrendeletében foglaltakkal is. Elképesztő, hogy ezzel nincs tisztában a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság vezetője, Bodnár Pál az előterjesztés egyik jegyzője.

1. Mindezek alapján követeljük, hogy álljon fel minden képviselő illetve tanácsnok, aki kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását. Joga van megtudni az egrieknek, hogy kik azok!

2. Követeljük a Polgármester Úrtól és a város Jegyzőjétől, hogy akadályozza meg egy bűncselekmény megvalósulását, azaz tárgyalás nélkül rekessze be az ülést.

3. Ha arra mégis sor kerülne, a Jogi Iroda segítségével azonnal intézkedjenek az Önkormányzatok felügyeletét ellátó Minisztériumnál. Egyben tegyenek büntető feljelentést a határozati javaslatokat megszavazókkal szemben, tudatosan elkövetett törvényszegés miatt.

4. Felszólítjuk a rendkívüli közgyűlést összehívókat és az előterjesztett határozati javaslatot megszavazókat, hogy azonnal mondjanak le önkormányzati képviselői mandátumukról, mert megszegték képviselői esküjüket (törvények betartása és betartatása).

5. Egyben felszólítjuk a képviselő testületet, ne adja idegen kézbe az egri vizeket, így a Szent József forrás vizét se. Minden csepp víz, mely a talpunk alatt van az egriek közös vagyona. Stratégiai kincs, mivel a víz az élet alapja!!

Az Egri Hun Fokos Szövetség a víz világnapján, egy ünnepség keretei között - más civil szervezetekkel együtt, a város vezető tisztségviselői jelenlétében – lefoglalta a forrás vizét, a város lakói javára.

Ma már mindenki elismeri, hogy a felmelegedés korába léptünk. Magyar kutatók megállapították, hogy az országban - az Alföldön - már elkezdődött az elsivatagosodás.

A víz lesz a legnagyobb kincs, ami csak létezik. Életben maradásunk feltétele. Nincs semmilyen hatalom, melynek joga lenne ezt elvenni tőlünk, még anyagi haszon reményében sem.