Add a Startlaphoz! Add a startlaphoz!
Magyar megmaradás

Nyelvlecke

2009-01-16

Tisztelt Olvasóim!

Sokat gondolkodtam, hogy leközöljem-e ezt a verset. Írójáról nem tanultunk, azt sem tudom él-e még, vagy sajnos már a boldog vadászmezőkről néz le ránk. Mivel drótpostán már több barátomtól is megkaptam, tovább nem mérlegelek. A kérdést belül úgyis eldöntötte az a meggyőződésem, hogy ennél beszédesebb példát nem lehet találni arra, hogy népünk a világ legősibb kultúrájának hordozója. Nyelvünk gazdagsága úgy alakulhatott ki ily hatalmas tárházzal, hogy volt ideje a fogalomalkotásra. Meggyőződésem, legalább tízezer év állt rendelkezésére. Amúgy is az egyetlen nyelt, mely a szóképzéséhez, új fogalmak megnevezéséhez tökéletes belső logika szerint jár el.

Gyönyörködjenek el a következő sorokban, s teljen meg szívük büszkeséggel. Az élet sokszínűségének látása és a fogalmak szavakba öntése mutatja, míly finom érzékkel rendelkezünk azok megfogására. Aki erre képes az előtt a jövő is nyitva áll, akármilyen borúsnak tetszik is a jelen.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki \"slattyog\", miért nem \"lófrál\"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki \"beslisszol\", elinal,
Nem \"battyog\" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!