Add a Startlaphoz! Add a startlaphoz!
Magyar megmaradás

Hová lett a rendszerváltás?

2009-03-24

A múlt ködébe. Mai naptól megszűnt a rendszerváltó párt, az MDF országgyűlési frakciója. Vége egy korszaknak!

Nem szoktam mindenre reagálni. A napi eseményekről sokan beszámolnak, sajnos ennyi időm nincs is. A lényegről azonban muszáj. Márpedig ez korszakos jelentőségű dolog.

Az MDF megalakulása a kommunista-szocialista rendszer elleni felkiáltás volt, több mint húsz évvel ezelőtt. A puha diktatúra államában egyre rosszabbá váltak a viszonyok. Ekkor a népi nemzeti irányzatot képviselő értelmiségiek – dacolva a hatalommal – Lakitelken, egy vidéki tanító udvarán összejöttek megbeszélni a haza sorsát. Elérkezettnek látták az időt e bomlófélben lévő diktatúra elleni felszólalásra és cselekvésre. Lezsák Sándorék udvarában felállított sátor jelképnek is tekinthető. A diktatúra betonépületei mögött meghúzódó rendszert kívánták lebontani egy falusi sátorban összejött gondolkodók. Jókor, jó helyen indult útjára a mozgalom, mely végül is ledöntötte a Kádári birodalmat. Elévülhetetlen érdemei vannak ebben Pozsgai Imrének is, aki személyes megjelenésével, részvételével tette lehetetlenné a rendőri beavatkozást. Később erejükből még arra is telt, hogy összeomlasszák a Varsói Szerződést és a KGST-t a szocialista tábort összetartó gépezeteket.

Arra azonban már nem volt ereje – pedig már kormányon volt -, hogy az urbánusok támadásának ellen tudjon állni. A hazaiakat hathatós támogatás segítette ebben. Nyugatról, pontosabban a másik nagyhatalomtól – az USA-tól. Csak mi balgák hittünk abban, hogy az egyik lebontásáért jár annyi jutalom, hogy hagynak bennünket a magunk útján járni. Az SZDSZ közvetítette az amerikai elvárásokat, s mivel a kormány vonakodott mindent megtenni, mit az új rabtartók követeltek - azt hittük, barátaink – keresztbe is tettek a rendszerváltásnak. Nem lett magyar út.

Ha már urbánusokat említettem, ki is kell térnem rá pár mondat erejéig. A világ is a felé halad, hogy a Föld népességének egyre nagyobb része költözik városokba. Óriási ütemű az urbanizáció. Ez nem egyszerűen annyi, többen laknak városokban, hanem az életvitel és gondolkodás megváltozása is. A falusi élet földhözragadtság, természet közeli gondolkodás és életmód. Az önállóság utolsó végvára. A városi életmód egyben mesterséges környezethez való alkalmazkodás. Két külön világ. Márpedig ma mindenhol az urbanizáció tör előre.

Természetesen a bukott rendszer hívei átlátva a helyzetet gatyát és hitet cseréltek. Beálltak az SZDSZ mögé bomlasztva a rendszerváltást. Az általuk itt hagyott terheket az új kormány nyakába zúdították, aláásva ezzel a közbizalmat. Felvásárolták az általuk elkótyavetélt állami vagyont, s 94-ben meglovagolva az elégedetlenséget, újra hatalomra kerültek. Az MDF középpárttá gyengült. A folyamat elindult és megállíthatatlanná vált. Új szelek kezdtek fújni a pártban. Az alapítók fokozatos háttérbe szorítása, új arcok felhozatala. És Boros Péter megkreálta Dávid Ibolyát. Megint csak leegyszerűsítve: jobb egy városi életet szimbolizáló jogásznő, mint a falut jelképező tanító. És lépésről lépésre megkezdődött a kiszorítás, majd az uralkodóvá válás. Ehhez el kellett jöjjön a szakítás is. Ki győzhetett egy jogállamban? A jogász, aki jobban tudta csűrni-csavarni az Alapszabály paragrafusait, mint akit az alapelvek érdekeltek. Először kiszorították a különböző funkciókból az elvek mentén gondolkodókat, majd sor került a teljes hatalom átvételre. Egy herényi erkölccsel sem rendelkező alak kizárta a frakcióból a párt alapítóját! Ezzel elkezdődött az alapítók kisöprése a pártból. Pontosan tudom, hogy történt, hiszen én is MDF-es vezető voltam – amíg ki nem rúgtak. Mert elvek szerint politizáltam. Elnézést a kitérőért, de fontos, hogy belülről láttam és éltem meg a folyamatot.

Na de ki ez a nő, aki szétverte az MDF-et? Kit épített fel Boros Péter, aki a végeredményt látva kénytelen torzszülöttje ellen fordulni? A volt igazságügyi miniszter asszony. Fontos ez? Igen, mert számtalan gazságot elkövető személyt emelhetett a kor ilyen posztra. Ez tökéletesen mutatja, hogy egy velejéig romlott időszakban élünk. Egy civilizációs korszak utolsó napjaiban. Először csak középútra kormányozta a rendszerváltó párt hajóját, majd simlisen civilnek álcázott baloldali szervezettel kötött megállapodást. Áruló lett! Mára odáig züllött, hogy rendszeresen támogatja az országot szegénységbe taszító Gyurcsány kormányt. Azt, amelyik újra diktatúrát vezetett be veretve, vetkőztetve az állam polgárait. Amelyik egymásnak ugratja a cigányokat és a magyarokat, amelyik a magyar államiság felszámolásán „fáradozik”. Mindezt miért? Politikai és önös érdekből. Nem véletlenül nevezte a napokban politikai k…nak Bayer Zsolt. A nép csak kalapos k…nak hívja. Jogosan. Eladta pártját és saját magát is.

Odáig züllött e feslett nőszemély, hogy a népnyúzó Bokros Lajost jelölte az EP választásokra listavezetőnek! Azt, aki még a pufajkás Horn Gyula szerint is túlzásba vitte az emberek elszegényítését. Akinek gazdasági koncepciója egy szóval összefoglalható: megszorítások. Hol egyeztethető ez össze a Lakitelki Nyilatkozattal? Sehol!

Pár nap múlva azonban kiderült a valódi cél is, ami nem lehetett egyszerre bedobni. Bokrost a miniszterelnöki székbe! Öt %-ért bárkit – és bármit – csak bennt legyek újra a Parlamentben! Az, hogy Olajos Péter az egyik legeredményesebb EU parlamenti képviselő? Nem számít. Ellent mert neki időnként mondani. Fel sem került a listára! Az, hogy eredményesen dolgozott? Nem érdekes. Ennek a senkiházi nőnek inkább kell egy Habsburg? Annak a családnak a sarja, akik leverték a 48-as forradalmat és sorra végeztették ki legjobbjainkat? Ezek ketten tudják legjobban képviselni a magyar nép érdekeit? Ibolya, ezt szántad nekünk március idusára?

Népünk utálata, és megvetése - míg élsz - kísérni fog. Jusson eszedbe „A walesi bárdok” és kísértsenek sorai álmatlan éjszakáidon. Te tetted ezt!

Nehéz a szívünk, hogy mindez megtörténhetett, de vajon van-e remény, mint a rendszerváltás hajnalán? Mint az MDF megalakulásakor? Igen, van. A dávidok napjai meg vannak számlálva. Megkezdődött e régi, korrupt kor haláltusája. A gazdasági válság maga alá fogja temetni. E válság azonban csak az első, melyet a környezeti katasztrófák egymásutánja fog követni, mely a jelenlegi társadalmi rendet is elsöpri. Új világ alakul ki, melyben csak az igazak maradhatnak életben. A többit elsöpri a természet rendje. A Teremtés igazi rendje. Ott nincs szemét, minden, ami nem szükséges, elemésztődik.