Add a Startlaphoz! Add a startlaphoz!
Magyar megmaradás

Az évértékelésről, gyorsreagálással

2011-02-07

Jégmező és sivatag

Első ránézésre a legsematikusabb, a legsemmitmondóbb beszéde volt Orbán Viktornak.

Az eddig elmondottak megismétlése. Egy-két elrejtett mondat miatt mégis óriási jelentőségű. Kíváncsi vagyok politikai elemző kollégáim felfigyelnek-e erre az elejtett, egy-két mondatra.

Kezdjük az elején azzal, ami nem is a beszéd része. A terem, a miniszterelnök mögötti fal, illetve ami előtte volt, önmagában is üzenetet hordott. Végig zászló tenger. Mind magyar zászló. Egyértelmű üzenet, akár két tartalommal is, a másodikra később még visszatérek. Az első üzenet: hozzánk szólt a szónok. A magyarokhoz, a többiek most nem érdekesek, nem számítanak.

A tartalomról. A múlt évben új időszámítás kezdődött. Nem egy kormány, vagy pártok buktak meg, hanem egy korszak. A rendszerváltásnak titulált időszak és az azt uraló erők. Ezek az érdekcsoportok a feje tetejére állították az országot, a nemzetet, az embereket. Semmi sem volt már a helyén. Egy szűk politikai, gazdasági és kulturális elit minden egészséges viszonyt felborított. Odáig torzult a helyzet, hogy a választók kétharmados felhatalmazást adtak a változtatásra. Nem a toldozgatásra-foltozgatásra, hanem a terjes megújulásra.

A kormányzásra felhatalmazott FIDESZ-Szövetség megkezdte a régi viszonyok, beidegződések, hatalmi struktúrák felszámolását. A védettnek számító bankokat megadóztatta. A kivételezett nagyvállalatokra külön adót vetett ki. Megszüntette a magánnyugdíj pénztárak állami támogatását és eltörölte a belépési kötelezettséget. Elkezdte felszámolni a fehérgalléros bűnözést, mely politikai támogatással működött. Az ezért felelős Budai Gyula kormánybiztosnak további kitartó munkálkodást kívánt, biztosítva ezzel őt a szilárd kormányfői támogatásról. Minket pedig arról, hogy nem áll meg a szociál-liberális klientúra elszámoltatása és felszámolása. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ezentúl a tyúktolvajok sem érezhetik magukat biztonságban. Aki bűnt követ el, nem hivatkozhat semmilyen enyhítő körülményre.

Az idei év legnagyobb feladata talpra állítani az országot, azaz helyére tenni a dolgokat, mint egy normális országban. Ehhez azonban új alaptörvényre van szükség. A szovjet alapon álló, a rendszerváltás kezdetén átalakított Alkotmány ma már a fejlődés gátja. Egy új ország építéséhez új szemléletű alapszabályra van szükség. Csak így tudunk hatékonyan nekikezdeni a megújulásnak, az újjá születésnek. Mert itt újjászületésre van szükség. A ránk váró feladatok hatalmasak.

A borzalmas adósságteher leküzdéséhez mindenki munkájára, akaraterejére, harcára szükség van. Ehhez egyre több embernek kell munkát biztosítani. Nem engedhetjük meg, hogy otthon agyonnyomjon valakit a svájci frank hitel súlya és közben tétlenül kelljen vergődnie. Biztosítani kell részére a munka lehetőséget. Ezzel segíthet magán és az országon is. Elvégzendő munka pedig van bőven. Azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy életerős emberek otthon ücsörögjenek várva a különböző jogcímeken kapható segélyt, támogatást, miközben a feladatok sora vár elvégzésre. Segélyt csak az kapjon, aki tényleg munkaképtelen.

Nehéz, nagy átalakításokkal teli év lesz. Senki ne higgye, hogy ez harc, törődés, sok erőfeszítés nélkül menni fog. A régi hatalom birtokosai nem fogják ölbe tett kézzel nézni hatalmuk fogyását, megnyirbálását. Amúgy is: a változtatásra mindig nehezen szánja rá magát az ember. Márpedig muszáj, csak így kerülhetünk ki a bennünket csapdában tartó ördögi körből. És ne kérdezzék, mikor terítik az asztalt a disznótorhoz. Ahhoz előbb fel kell gyűrni az ingujjat és neki kell látni disznóvágásnak, a feldolgozásnak. A munka végén lehet csak leülni és falatozni. Ez fordítva még sohasem sikerült. Mi sem várhatjuk el máshogy.

Ezt szinte mind hallottuk már, nem mondott semmi újat. Talán azért volt érdemes mind egyszerre elmondani, hogy mindenki értse: az elhatározások töretlenek, senki se számítson iránymódosításra. Ez sokunk számára megnyugtató. Legalábbis azoknak, akik hagyományos értékrend szerint gondolkodnak, élnek. Akik szerint azok éljenek biztonságban, akik dolgoznak. A fiatalok itthon találjanak munkát, az ötven felettieknek ne kelljen félniük attól, hogy már feleslegesek.

Meg kellet erősíteni a társadalom e nagyobbik felének a bizalmát. Megnyugtató, hogyha nem hagy cserben bennünket a kormány. Ezt meg is kaptuk az évértékelő beszédben, de nem többet, semmi újat.

Tényleg semmi újat? De volt új, csak nagyon kellett figyelni.

Az első ilyen a nagy erőfeszítés indoka. Ami miatt még fontosabb, hogy ne téveszthessünk irányt, ne engedjünk a célokból. Egy várható, újabb nemzetközi gazdasági válság! Na, ezt nem merik kimondani a politikusok a néphez intézett megszólalásukkor. Pláne előre! Orbán nem ezt tette. Szinte tényként közölte, sarkallva bennünket a még nagyobb határozottságra. Becsületes és bátor tett.

A második: a feladatok megoldása nem csak kormányzati munka: a helyi problémák megoldása helyi feladat. Ez jelentős szemléleti változást hozhat. A felhozott példa aktuális: a belvíz elvezetését az tudja megtervezni, kivitelezni, aki ott lakik. Az tudja csak, hogy merre lejt a dűlő, nem a kormányhivatal. Ha ez nem elszólás volt, igen komoly változások várhatók.

A harmadik, ami tényleg friss és új mondanivaló volt. Hazánk és az Unió kapcsolata. Az euro zóna államai komoly gondban vannak és az újabb recesszió hatásainak csökkentésére szinte közös európai kormányzást kívánnak bevezetni. „Ez az ő gondjuk ezt nekik kell megoldani. Elég lesz nekünk a magukét.”

Ez fantasztikus bejelentés volt!

Döbbenetes jelzés. A magyar kormány nem támogatja a közös európai kormány felállítását. Nem kívánja feladni a megmaradt függetlenséget. Az első lehetőséget kihasználva kifarol az Unió szorításából. Hivatkozva arra, hogy mi nem vagyunk euro zóna tagok, nekünk saját pénzünk van. És miért biztos, hogy nem elszólás volt? Mert a múlt héten elhangzott egy másik nagyon határozott Orbán kijelentés: Magyarország 2020 előtt nem tudja bevezetni az eurót. Mondta ezt 2011 januárjában. Ha akarná, 2015-16-ra bevezethetné. A 2020 egyértelmű jelzése annak, nem kívánunk e „klub” tagjai lenni. Mindezt abban a félévben jelenti be, mikor az elnökséget mi adjuk.

Itt kell visszatérnem az elején jelzett zászlókra. Csak magyar volt, egy Európai Uniós csillagos zászló sem. Most már biztos, hogy nem véletlenül!

Szerintem azért, mert a német-francia javaslat egyértelműen elvenné a kormányzati, azaz a tényleges függetlenségünket. Persze minden euro zóna tagállamét. A nagy nemzetek döntenének el mindent. Úgy néz ki Orbán észrevette a csapdát.

Számomra e miatt volt mégis nagy jelentőségű, ez az amúgy semmit mondónak tűnő évértékelő beszéd.